URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

21-23.08.2017: Simpozionul de Climatologie Aplicată ”Ion Florin Mihăilescu” / Symposium of Applied Climatology, Constanța, U. Ovidius-Geogr., full paper by 20.07.2017, 150 lei + 150 lei trip.

05-07.09.2017: International Conference on Onomastics ”Name and Naming”, Baia Mare, UT Cluj- Litere Baia Mare, abstract by 01.04.2017, 350 lei + 200 lei trip / 80 EURO + 45 EURO trip.

10-13.09.2017: Regional Polarisation and Unequal Development in CEE: Challenges for Innovative Place-based Policies, Cluj-Napoca, UBB-FSEGA + Geog., abstract by 23.05.2017, 280 GBP.

11-15.09.2017: Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development, Bucharest - Tulcea, IGAR + UB-Geog., abstract by 31.03.2017, 300 EURO.

14-16.09.2017: GeoPreVi 2017 International Symposium ”Smart Solutions for a Secure and Valuable Property”, Bucharest, UTCB - Geodesy, abstract by 30.07.2017, 900 lei / 200 EURO.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

16 feb. 2018

Conferința Națională ”George Vâlsan”, 27-28 aprilie 2018, Cluj-Napoca. ”George Vâlsan” National Conference, 27-28 April 2018, Cluj-Napoca

Facultatea de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, împreună cu organizația studențească EGEA Cluj-Napoca, organizează Conferința Națională ”George Vâlsan” în perioada 27-28 aprilie 2018, la Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicat studenților de la nivel licență și master. Lucrările vor avea loc vineri, 27 aprilie 2018 la Facultatea de Geografie, iar sâmbătă, 28 aprilie, se va merge într-o aplicație de teren.
Înscrierile se pot face până la data de 31 martie 2018, completând formularul de înscriere online și trimițând lucrarea la adresa students4cluj@gmail.com. Nu se percepe taxă de participare. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina conferinței de pe Facebook.
The Faculty of Geography belonging to ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, together with the students' organisation, EGEA Cluj-Napoca, organizes "George Vâlsan” National Conference at Cluj-Napoca on the 27th and 28th of April 2018. The event is addressed to bachelor and master students. The paper sessions will take place on Friday, 27 April 2018 at the Faculty of Geography while on Saturday, 28 April 2018, participants are invited to a field trip.
Registration is possible until the 31st of March 2018, by filling in the online form and submitting the paper to students4cluj@gmail.com. There is no registration fee. More information is available (in Romanian) on the Facebook conference webpage.

23 ian. 2018

Conferința Internațională ”Performanța ecologică într-o economie competitivă” PEEC 2018, 8-9 martie 2018, București. International Conference ”Ecological Performance in a Competitive Economy” PEEC 2018, 8-9 March 2018, Bucharest

Academia de Studii Economice București organizează în 8-9 martie 2018 cea de-a 10-a ediție a conferinței internaționale ”Performanța ecologică într-o economie competitivă”, gazde fiind Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, precum și Centrul de Cercetare ”Analize și Politici Regionale” (CCAPR). Se vor susține lucrări atât în plen, cât și pe secțiuni, în cele două zile ale conferinței.
Cei care doresc să participe trebuie să trimită lucrarea in extenso până la data 12 februarie 2018, în engleză, la adresa peec2008@yahoo.com. Notificarea privind acceptarea lucrării se va face până în 23 februarie 2018. Dacă lucrarea este acceptată spre a fi prezentată, plata taxei de participare, în valoare de 300 lei, trebuie efectuată până la 28 februarie 2018. Alte detalii sunt disponibile în circulara conferinței (în engleză).
On 8 and 9 March 2018, the Bucharest Academy of Economic Studies organizes the 10th edition of the International Conference ”Ecological Performance in a Competitive Economy”. The event will be hosted by the Faculty of Agri-Food and Environmental Economics and the Research Center of Regional Analyses and Policies. There will be a plenary session, followed by parallel sessions during the two days of conference.
Participants should submit their full paper, written in English, until the 12th of February 2018, to peec2008@yahoo.com. The answer regarding the acceptance of the paper should be given by 23 February 2018. If the paper is accepted for presentation in the conference, then the registration fee of 300 lei should be paid until the 28th of February 2018. Other details are available in the conference call.

21 ian. 2018

Conferința Internațională ”Aerul și apa, componente ale mediului”, 15-17 martie 2018, Sovata. International Conference ”Air and Water, Components of the Environment”, 15-17 March 2018, Sovata

Departamentul de Geografie Fizică și Tehnică al Facultății de Geografie din Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și Asociația ”Aerul și Apa”, în colaborare cu Administrația Bazinală de Apă ”Someș-Tisa”, organizează cea de-a 10-a ediție a conferinței ”Aerul și apa, componente ale mediului”. Ca de obicei, aceasta este dedicată Zilei Mondiale a Meteorologiei și Zilei Mondiale a Apei. Fiind o ediție aniversară, lucrările conferinței se vor desfășura la hotelul Danubius din Sovata sâmbătă, 16 martie 2018, după ce în prealabil, vineri seara, 15 martie, la Cluj-Napoca, va fi organizat un cocteil de bun venit și se va face deplasarea spre Sovata. Duminică, 17 martie, va avea loc aplicația de teren în partea centrală a Transilvaniei pe traseul Sovata - Cluj-Napoca.
Participanții trebuiau să se înregistreze pe site-ul conferinței și să trimită rezumatul lucrării până la data de 15 noiembrie 2017 și să primească un răspuns de acceptare până la data de 25 noiembrie 2017. Articolul complet (în engleză) se puteau trimite până la data de 1 ianuarie 2018, urmând ca răspunsul de acceptare să vină până în 10 februarie 2018. Participanții cu lucrări acceptate trebuie apoi să vireze taxa de participare de 450 lei (350 lei pentru doctoranzi și studenți) și opțional 80 lei taxa pentru aplicația de teren până în data de 16 februarie 2018. Taxa include mapa conferinței, transportul și majoritatea meselor dar nu și cazarea. Volumul cu articolele acceptate, de asemenea inclus în taxa de participare, va fi disponibil la conferință. Mai multe detalii se pot găsi pe site-ul conferinței.
The Department of Physical and Technical Geography of the Faculty of Geography within the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, together with the ”Air and Water” Association and ”Someș-Tisa” Water Branch, organizes the 10th edition of the conference ”Air and Water, Components of the Environment”. As usual, the event is dedicated to the World Meteorological Day and the World Water Day. As it celebrates the 10th anniversary, the sessions of the conference will take place at Danubius Health Resort in Sovata on Saturday, 16th of March 2018. The day before, on Friday, 15 March 2018, a welcome cocktail will be organized in Cluj-Napoca followed by the departure to Sovata for those passing through Cluj-Napoca. On Sunday, 17th of March 2018, a fieldtrip will be organized in the central part of Transylvania en route from Sovata to Cluj-Napoca.
The participants must have registered online on the conference website and submitted their abstract before or on 15 November 2017. An acceptance letter should be received by 25 November 2017. The full paper (in English) should be submitted prior to 1 January 2018. Organizers will send the acceptance notification before 10 February 2018. Participants whose paper is accepted must then pay the conference fee of 150 EURO (or 85 EURO for PhD candidates and students) and optionally the fieldtrip fee of 20 EURO before 16 February 2018. The fee includes the map of the conference, transport, most of the meals, but not the accommodation. The conference volume comprising all accepted papers, also included in the fee, will be available during the sessions. More details are available on the conference website.

22 nov. 2017

Simpozionul internațional GEOMAT 2017, 23-24 noiembrie 2017, Iași. GEOMAT 2017 International Symposium, 23-24 November 2017, Iași

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, împreună cu Uniunea Geodezilor din România și în parteneriat cu alte instituţii din ţară, va organiza în perioada 23-24 noiembrie 2017 cea de-a cincea ediție a simpozionului internațional GEOMAT, care de data aceasta va avea ca temă ”Geomatica și noi tehnologii ale științei geospațiale”. Evenimentul va fi găzduit de Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului pe parcursul zilei de joi, 23 noiembrie, și în prima parte a zilei de vineri, 24 noiembrie 2017. Joi seara va avea loc și cina festivă.
Pentru participare, era necesară înregistrarea online până la data de 11 octombrie 2017 şi trimiterea unui rezumat în limba engleză al lucrării propuse spre prezentare, până la data de 1 noiembrie 2017. Organizatorii urmau să trimită un răspuns cu privire la acceptarea lucrării până în 6 noiembrie 2017. Taxa de participare în valoare de 250 lei (200 lei pentru doctoranzi), la care se adaugă (opțional) 150 lei pentru cina festivă, trebuia plătită până la 17 noiembrie 2017. Lucrarea in extenso în limba engleză trebuia trimisă tot până la 17 octombrie 2017 în vederea publicării. Alte informaţii (în limba engleză) sunt disponibile pe site-ul simpozionului.
The Faculty of Hydrotechnical Engineering, Geodesy and Environmental Engineering within "Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi, together with the Romanian Union of Geodesy and in partnership with other Romanian institutions, will organize the fifth edition of GEOMAT International Symposium between the 23rd and the 24th of November 2017.  This time, the title of the symposium is ”Geomatics and new technologies of geospatial science”. The venue of the symposium is the Faculty of Hydrotechnical Engineering, Geodesy and Environmental Engineering. The sessions will take place on Thursday, 23 November, all day long, and in the morning of Friday, 24 November 2017. The gala dinner will be on Thursday evening.
Participants should have registered online until the 11th of October 2017 and should have submitted an abstract of the proposed paper until the 1st of November 2017. The organizers should have answered regarding the acceptance of the paper by the 6th of November 2017. The registration fee is 250 lei (200 lei for PhD students), and the (optional) gala dinner another 150 lei and should have been paid until the 17th of November 2017. The full paper should have been sent also before or on the 17th of November 2017 to be published. Further information is available on the symposium website.

17 nov. 2017

Conferința anuală ”Științele geografice și viitorul Pământului”, 18-19 noiembrie 2017, București. Yearly Conference ”Geographical Sciences and Future of Earth”, 18-19 November 2017, Bucharest

În perioada 18-19 noiembrie 2017, Departamentul de Geomorfologie-Pedologie-Geomatică al Facultăţii de Geografie de la Universitatea din București organizează cu sprijinul Asociației Profesionale a Geografilor din România simpozionul anual tradițional, care de această dată va avea tema ”Științele geografice și viitorul Pământului”. Lucrările simpozionului vor fi găzduite de Facultatea de Geografie a Universității din București sâmbătă, 18 noiembrie 2017, și se vor încheia cu o cină festivă, seara. Duminică, 19 noiembrie 2017, organizatorii au în vedere două aplicații de teren care se vor desfășura în paralel: una pe Valea Prahovei, iar cea de-a doua - un tur ghidat al capitalei București.
Participanții la simpozion trebuiau să completeze și să trimită formularul de pe pagina web a simpozionului până în data de 10 noiembrie 2017, care include și un rezumat al lucrării propuse. Taxa de participare în valoare de 150 lei (100 lei pentru  studenți și doctoranzi), plus 50 lei opțional pentru cina festivă, trebuia achitată tot până la data de 10 noiembrie 2017. Aplicația de teren de pe Valea Prahovei ar costa încă 100 lei și include masa de prânz iar cei care optează pentru turul ghidat al municipiului București ar avea de plătit încă 30 lei. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul evenimentului (în engleză).
On the 18th and 19th of November 2017, the Department of Geomorphology-Pedology-Geomatics of the Faculty of Geography within the University of Bucharest organizes, with the support of the Professional Association of Romanian Geographers,  the annual traditional conference. This time, the subject of the conference is ”Geographical Sciences and Future of Earth”. The sessions of the conference will be hosted by the Faculty of Geography within the University of Bucharest on Saturday, 18 November 2017, ending with the gala dinner. On Sunday, 19 November 2017, two field trips will be organized at the same time. One field trip will be on Prahova Valley, while the other one will be a guided tour of the capital city of Bucharest.
Participants to the symposium should have filled and submitted the form provided on the symposium website until the 10th of November 2017. The registration fee of 150 lei (100 lei for students and PhD candidates), to which 50 lei are added for those wishing to attend the gala dinner, should have been paid also before or on the 10th of November 2017. The fieldtrip along Prahova Valley would cost an additional 100 lei and the fee includes the lunch while those who wish to attend the city tour of Bucharest should pay 30 lei. More details are available on the website of the event.

9 nov. 2017

Simpozionul Internațional ”Factori de risc pentru mediul înconjurător și siguranța alimentară”, 10-11 noiembrie 2017, Oradea. International Symposium on ”Risk Factors for Environment and Food Safety”, 10-11 November 2017, Oradea

Facultatea de Protecţie a Mediului din cadrul Universităţii din Oradea organizează vineri, 10 noiembrie 2017, şi sâmbătă, 11 noiembrie 2017, simpozionul internaţional "Factori de risc pentru mediul înconjurător şi siguranţa alimentară".
Participarea la simpozion era posibilă dacă până în data de 16 octombrie 2017 se trimitea lucrarea in extenso în vederea publicării, instrucţiunile de redactare fiind precizate aici. Taxa de participare este de 200 lei şi trebuia plătită până la aceeaşi dată. Mai multe informaţii sunt disponibile pe website-ul facultăţii și în pliant (pagina 1 și pagina 2).
The Faculty of Environmental Protection within the University of Oradea organizes on Friday, 10 November 2017, and Saturday, 11 November 2017, the international symposium "Risk Factors for Environment and Food Safety".
Registration to the symposium was possible if the full paper had been submitted for publication on or before the 16th of October 2017. The rules for the setting up of the full paper are available here. The participation fee of 200 lei should have been paid before or on the same date. More information is available on the faculty website and in the call for papers (page 1 and page 2).

8 nov. 2017

Simpozionul național cu participare internațională ”Environment & Progress”, 10 noiembrie 2017, Cluj-Napoca. ”Environment & Progress” National Symposium with international participation, 10 November 2017, Cluj-Napoca

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în colaborare cu Institutul de Cercetare și Proiectare pentru Electrotehnică din Bistrița, organizează vineri, 10 noiembrie 2017, cea de-a unsprezecea ediție a simpozionului național cu participare internațională ”Environment & Progress”, dedicată împlinirii a 15 ani de la înființarea Facultății de Știința și Ingineria Mediului. Înscrierea participanților va avea loc vineri dimineața iar simpozionul propriu-zis se va desfășura pe parcursul zilei de vineri, 10 noiembrie 2017, în clădirea Facultății de Știința și Ingineria Mediului din Cluj-Napoca. Lucrările vor fi urmate de un prânz festiv.
Înscrierile pentru simpozion se puteau face până în data de 20 octombrie 2017 prin completarea formularului de înscriere disponibil online și trimiterea sa, alături de un rezumat (în engleză) de maxim 15 rânduri (conform modelului), la adresa enviroprogress@ubbcluj.ro. Răspunsul privind acceptarea lucrării urma să fie dat de către organizatori până în data de 21 octombrie 2017. Articolele in extenso trebuie trimise, în vederea publicării, până în 8 februarie 2018. Nu se precizează nimic legat de taxa de participare. Alte informații sunt disponibile pe site-ul simpozionului și în circulară.
On the 10th of November 2017, the Faculty of Environmental Sciences and Engineering of the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, in cooperation with the Institute of Research and Design in Electrotechnology Bistrița, organizes the eleventh edition of ”Environment & Progress” national symposium with international participation, dedicated to the 15 years anniversary of the establishment of the Faculty of Environmental Sciences and Engineering. The registration of the participants will start on Friday morning while the sessions of the symposium will take place on Friday, 10 November 2017, in the building of the Faculty of Environmental Sciences and Engineering in Cluj-Napoca. The sessions will be followed by a festive lunch.
Registration for the symposium was possible until the 20th of October 2017 by filling the online form and submitting it, together with a maximum 15 lines abstract (according to the template), to  enviroprogress@ubbcluj.ro. The answer regarding the acceptance of the paper should have been given by the organizers before or on the 21st of October 2017. The full paper should be sent for publication prior to the 8th of February 2018. There is no information regarding the registration fee. More details are available on the symposium website (in Romanian) and in the call.