URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

21-23.08.2017: Simpozionul de Climatologie Aplicată ”Ion Florin Mihăilescu” / Symposium of Applied Climatology, Constanța, U. Ovidius-Geogr., full paper by 20.07.2017, 150 lei + 150 lei trip.

05-07.09.2017: International Conference on Onomastics ”Name and Naming”, Baia Mare, UT Cluj- Litere Baia Mare, abstract by 01.04.2017, 350 lei + 200 lei trip / 80 EURO + 45 EURO trip.

10-13.09.2017: Regional Polarisation and Unequal Development in CEE: Challenges for Innovative Place-based Policies, Cluj-Napoca, UBB-FSEGA + Geog., abstract by 23.05.2017, 280 GBP.

11-15.09.2017: Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development, Bucharest - Tulcea, IGAR + UB-Geog., abstract by 31.03.2017, 300 EURO.

14-16.09.2017: GeoPreVi 2017 International Symposium ”Smart Solutions for a Secure and Valuable Property”, Bucharest, UTCB - Geodesy, abstract by 30.07.2017, 900 lei / 200 EURO.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

22 nov. 2017

Simpozionul internațional GEOMAT 2017, 23-24 noiembrie 2017, Iași. GEOMAT 2017 International Symposium, 23-24 November 2017, Iași

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, împreună cu Uniunea Geodezilor din România și în parteneriat cu alte instituţii din ţară, va organiza în perioada 23-24 noiembrie 2017 cea de-a cincea ediție a simpozionului internațional GEOMAT, care de data aceasta va avea ca temă ”Geomatica și noi tehnologii ale științei geospațiale”. Evenimentul va fi găzduit de Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului pe parcursul zilei de joi, 23 noiembrie, și în prima parte a zilei de vineri, 24 noiembrie 2017. Joi seara va avea loc și cina festivă.
Pentru participare, era necesară înregistrarea online până la data de 11 octombrie 2017 şi trimiterea unui rezumat în limba engleză al lucrării propuse spre prezentare, până la data de 1 noiembrie 2017. Organizatorii urmau să trimită un răspuns cu privire la acceptarea lucrării până în 6 noiembrie 2017. Taxa de participare în valoare de 250 lei (200 lei pentru doctoranzi), la care se adaugă (opțional) 150 lei pentru cina festivă, trebuia plătită până la 17 noiembrie 2017. Lucrarea in extenso în limba engleză trebuia trimisă tot până la 17 octombrie 2017 în vederea publicării. Alte informaţii (în limba engleză) sunt disponibile pe site-ul simpozionului.
The Faculty of Hydrotechnical Engineering, Geodesy and Environmental Engineering within "Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi, together with the Romanian Union of Geodesy and in partnership with other Romanian institutions, will organize the fifth edition of GEOMAT International Symposium between the 23rd and the 24th of November 2017.  This time, the title of the symposium is ”Geomatics and new technologies of geospatial science”. The venue of the symposium is the Faculty of Hydrotechnical Engineering, Geodesy and Environmental Engineering. The sessions will take place on Thursday, 23 November, all day long, and in the morning of Friday, 24 November 2017. The gala dinner will be on Thursday evening.
Participants should have registered online until the 11th of October 2017 and should have submitted an abstract of the proposed paper until the 1st of November 2017. The organizers should have answered regarding the acceptance of the paper by the 6th of November 2017. The registration fee is 250 lei (200 lei for PhD students), and the (optional) gala dinner another 150 lei and should have been paid until the 17th of November 2017. The full paper should have been sent also before or on the 17th of November 2017 to be published. Further information is available on the symposium website.

17 nov. 2017

Conferința anuală ”Științele geografice și viitorul Pământului”, 18-19 noiembrie 2017, București. Yearly Conference ”Geographical Sciences and Future of Earth”, 18-19 November 2017, Bucharest

În perioada 18-19 noiembrie 2017, Departamentul de Geomorfologie-Pedologie-Geomatică al Facultăţii de Geografie de la Universitatea din București organizează cu sprijinul Asociației Profesionale a Geografilor din România simpozionul anual tradițional, care de această dată va avea tema ”Științele geografice și viitorul Pământului”. Lucrările simpozionului vor fi găzduite de Facultatea de Geografie a Universității din București sâmbătă, 18 noiembrie 2017, și se vor încheia cu o cină festivă, seara. Duminică, 19 noiembrie 2017, organizatorii au în vedere două aplicații de teren care se vor desfășura în paralel: una pe Valea Prahovei, iar cea de-a doua - un tur ghidat al capitalei București.
Participanții la simpozion trebuiau să completeze și să trimită formularul de pe pagina web a simpozionului până în data de 10 noiembrie 2017, care include și un rezumat al lucrării propuse. Taxa de participare în valoare de 150 lei (100 lei pentru  studenți și doctoranzi), plus 50 lei opțional pentru cina festivă, trebuia achitată tot până la data de 10 noiembrie 2017. Aplicația de teren de pe Valea Prahovei ar costa încă 100 lei și include masa de prânz iar cei care optează pentru turul ghidat al municipiului București ar avea de plătit încă 30 lei. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul evenimentului (în engleză).
On the 18th and 19th of November 2017, the Department of Geomorphology-Pedology-Geomatics of the Faculty of Geography within the University of Bucharest organizes, with the support of the Professional Association of Romanian Geographers,  the annual traditional conference. This time, the subject of the conference is ”Geographical Sciences and Future of Earth”. The sessions of the conference will be hosted by the Faculty of Geography within the University of Bucharest on Saturday, 18 November 2017, ending with the gala dinner. On Sunday, 19 November 2017, two field trips will be organized at the same time. One field trip will be on Prahova Valley, while the other one will be a guided tour of the capital city of Bucharest.
Participants to the symposium should have filled and submitted the form provided on the symposium website until the 10th of November 2017. The registration fee of 150 lei (100 lei for students and PhD candidates), to which 50 lei are added for those wishing to attend the gala dinner, should have been paid also before or on the 10th of November 2017. The fieldtrip along Prahova Valley would cost an additional 100 lei and the fee includes the lunch while those who wish to attend the city tour of Bucharest should pay 30 lei. More details are available on the website of the event.

9 nov. 2017

Simpozionul Internațional ”Factori de risc pentru mediul înconjurător și siguranța alimentară”, 10-11 noiembrie 2017, Oradea. International Symposium on ”Risk Factors for Environment and Food Safety”, 10-11 November 2017, Oradea

Facultatea de Protecţie a Mediului din cadrul Universităţii din Oradea organizează vineri, 10 noiembrie 2017, şi sâmbătă, 11 noiembrie 2017, simpozionul internaţional "Factori de risc pentru mediul înconjurător şi siguranţa alimentară".
Participarea la simpozion era posibilă dacă până în data de 16 octombrie 2017 se trimitea lucrarea in extenso în vederea publicării, instrucţiunile de redactare fiind precizate aici. Taxa de participare este de 200 lei şi trebuia plătită până la aceeaşi dată. Mai multe informaţii sunt disponibile pe website-ul facultăţii și în pliant (pagina 1 și pagina 2).
The Faculty of Environmental Protection within the University of Oradea organizes on Friday, 10 November 2017, and Saturday, 11 November 2017, the international symposium "Risk Factors for Environment and Food Safety".
Registration to the symposium was possible if the full paper had been submitted for publication on or before the 16th of October 2017. The rules for the setting up of the full paper are available here. The participation fee of 200 lei should have been paid before or on the same date. More information is available on the faculty website and in the call for papers (page 1 and page 2).

8 nov. 2017

Simpozionul național cu participare internațională ”Environment & Progress”, 10 noiembrie 2017, Cluj-Napoca. ”Environment & Progress” National Symposium with international participation, 10 November 2017, Cluj-Napoca

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în colaborare cu Institutul de Cercetare și Proiectare pentru Electrotehnică din Bistrița, organizează vineri, 10 noiembrie 2017, cea de-a unsprezecea ediție a simpozionului național cu participare internațională ”Environment & Progress”, dedicată împlinirii a 15 ani de la înființarea Facultății de Știința și Ingineria Mediului. Înscrierea participanților va avea loc vineri dimineața iar simpozionul propriu-zis se va desfășura pe parcursul zilei de vineri, 10 noiembrie 2017, în clădirea Facultății de Știința și Ingineria Mediului din Cluj-Napoca. Lucrările vor fi urmate de un prânz festiv.
Înscrierile pentru simpozion se puteau face până în data de 20 octombrie 2017 prin completarea formularului de înscriere disponibil online și trimiterea sa, alături de un rezumat (în engleză) de maxim 15 rânduri (conform modelului), la adresa enviroprogress@ubbcluj.ro. Răspunsul privind acceptarea lucrării urma să fie dat de către organizatori până în data de 21 octombrie 2017. Articolele in extenso trebuie trimise, în vederea publicării, până în 8 februarie 2018. Nu se precizează nimic legat de taxa de participare. Alte informații sunt disponibile pe site-ul simpozionului și în circulară.
On the 10th of November 2017, the Faculty of Environmental Sciences and Engineering of the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, in cooperation with the Institute of Research and Design in Electrotechnology Bistrița, organizes the eleventh edition of ”Environment & Progress” national symposium with international participation, dedicated to the 15 years anniversary of the establishment of the Faculty of Environmental Sciences and Engineering. The registration of the participants will start on Friday morning while the sessions of the symposium will take place on Friday, 10 November 2017, in the building of the Faculty of Environmental Sciences and Engineering in Cluj-Napoca. The sessions will be followed by a festive lunch.
Registration for the symposium was possible until the 20th of October 2017 by filling the online form and submitting it, together with a maximum 15 lines abstract (according to the template), to  enviroprogress@ubbcluj.ro. The answer regarding the acceptance of the paper should have been given by the organizers before or on the 21st of October 2017. The full paper should be sent for publication prior to the 8th of February 2018. There is no information regarding the registration fee. More details are available on the symposium website (in Romanian) and in the call.

11 aug. 2017

Simpozionul Internațional GeoPreVi 2017 ”Soluții inteligente pentru o proprietate sigură și valoroasă”, 14-16 septembrie 2017, București. GeoPreVi 2017 International Symposium ”Smart Solutions for a Secure and Valuable Property”, 14-16 September 2017, Bucharest

Facultatea de Geodezie a Universității Tehnice de Construcții București, împreună cu comisiile 7, 8 și 9 ale Federației Internaționale a Geometrilor (FIG), Uniunea Geodezilor din România (UGR), Asociația Patronală din Cadastru, Geodezie și Cartografie (APCGC) și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), alături și de alți parteneri, organizează în perioada 14-16 septembrie 2017 Simpozionul Internațional GeoPreVi 2017. Tema din acest an va fi ”Soluții inteligente pentru o proprietate sigură și valoroasă”. Simpozionul va avea loc la hotelul Ramada Plaza - Bucharest Convention Center. În seara de miercuri, 13 septembrie, participanții vor beneficia de o cină de bun venit, iar lucrările propriu-zise ale simpozionului vor avea loc joi, 14 septembrie, și vineri, 15 septembrie 2017. În program mai sunt prevăzute o cină festivă, un tur tehnic al ANCPI și un tur ghidar cu autocarul în municipiul București.
Participanții la simpozion trebuiau să trimită online un rezumat al lucrării propuse până în data de 30 iulie 2017, respectând precizările. O notificare privind acceptarea lucrării trebuia să parvină până în 10 august 2017. Lucrarea integrală, redactată conform modelului, trebuie trimisă în aceeași manieră până în 15 august 2017. Taxa de participare la simpozion, dacă se plătește până în 15 august 2017, este de 900 lei (135 lei pentru tineri). Taxa se poate plăti și ulterior, dar va fi în valoare de 1100 lei (150 lei pentru tineri). Cina festivă costă 360 lei (180 lei pentru tineri), iar turul tehnic și turul ghidat al municipiului București fiecare câte 90 lei, indiferent de vârstă. Mai multe detalii sunt disponibile (în engleză) pe pagina web a simpozionului.
The Faculty of Geodesy within the Bucharest Technical University of Civil Engineering, together with the commissions 7, 8 and 9 of the International Federation of Surveyors (FIG), the Romanian Surveyors Union (UGR), the Romanian Association of Private Surveyors (APCGC) and the National Agency of Cadastre and Land Registration (ANCPI), as well as other partners, organizes the GeoPreVi 2017 International Symposium between the 14th and the 16th of September 2017. This year subject is ”Smart Solutions for a Secure and Valuable Property”. The venue of the symposium is Ramada Plaza Hotel - Bucharest Convention Center. On Wednesday evening, 13 September, there will be a welcome dinner for all participants, while the sessions of the symposium will take place on Thursday, 14 September, and Friday, 15 September 2017. The programme also includes a festive dinner, a technical tour of ANCPI mapping centre and a bus guided tour of Bucharest.
Participants to the symposium should have submitted online the abstract of their paper before or on July 30, 2017, respecting the instructions. A notification regarding the acceptance of their paper should have arrived before August 10, 2017. The full paper, set up according to the template, should be submitted in the same manner by August 15, 2017. If paid before or on August 15, 2017, the registration fee is 200 EURO (35 EURO for young surveyors). The fee for late registration is 250 EURO (34 EURO for young surveyors). The gala dinner will cost and additional 80 EURO (40 EURO for young surveyors), while the technical tour and the guided tour of Bucharest will each cost 20 EURO, regardless of age. More details are available on the symposium webpage.

29 iul. 2017

Simpozionul de Climatologie Aplicată ”Ion Florin Mihăilescu”, 21-23 august 2017, Constanța. Symposium of Applied Climatology ”Ion Florin Mihăilescu”, 21-23 August 2017, Constanța

Catedra de Geografie a Facultății de Științe ale Naturii și Științe Agricole a Universității ”Ovidius” din Constanța, în parteneriat cu Universitatea din Oradea, Facultatea de Geografie, Turism și Sport, și cu Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Ecologie și Geografie din Chișinău, organizează în perioada 21-23 august 2017 Simpozionul de Climatologie Aplicată ”Ion Florin Mihăilescu”. Lucrările propriu-zise ale simpozionului vor avea loc luni, 21 august 2017, la Universitatea Ovidius din Constanța (Corp B Campus). Seara se va încheia cu o cină festivă. A doua zi, 22 august 2017, se va organiza o aplicație de teren în Dobrogea.
Înscrierea la conferință era posibilă până la data de 20 iulie 2017, până când trebuia trimis și articolul propus in extenso la adresa de e-mail symposiumclimatology@yahoo.ro. Un răspuns privind acceptarea lucrării trebuie să parvină autorilor până la 1 august 2017. Taxa de participare, în valoare de 150 lei, trebuia achitată până la 20 iulie 2017. La aceasta se adaugă, opțional, 150 lei pentru aplicația de teren, taxă care trebuie achitată până la 29 iulie 2017. Studenții, masteranzii și doctoranzii sunt scutiți de plata taxei de participare dar nu beneficiază de mese. Alte informații sunt disponibile în circulară.
Between 21 and 23 August 2017, the Department of Geography of the Faculty of Natural and Agricultural Sciences within Ovidius University of Constanța organizes the Symposium of Applied Climatology ”Ion Florin Mihăilescu”, in partnership with the University of Oradea, Faculty of Geography, Tourism and Sports, and the Moldovan Academy of Sciences, the Institute of Ecology and Geography in Chișinău. The paper sessions of the symposium will take place on Monday, 21 August 2017, at Ovidius University of Constanța (Corp B Campus). The day will end with a gala dinner. The next day, on Tuesday, 22 August 2017, a fieldtrip in Dobrudja will be organized.
Registration to the conference was possible until the 20th of July 2017, which was also the deadline for submitting the full paper to the e-mail address symposiumclimatology@yahoo.ro. A notification regarding the acceptance of the paper should be received by the authors no later than the 1st of August 2017. The deadline for the payment of the registration fee of 150 lei was the 20th of July 2017. Optionally one may pay the additional fieldtrip fee of 150 lei until the 29th of July 2017. Bachelor, master and PhD students do not have to pay the registration fee (but no meals will be provided). More information is available (in Romanian) in the call.

23 iul. 2017

Conferința tematică a Uniunii Internaționale de Geografie ”Schimbări în utilizarea terenurilor, biodiversitate, sănătate și mediu, dezvoltare locală și regională”, 11-15 septembrie 2017, București - Tulcea. IGU Thematic Conference on ”Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development”, 11-15 September 2017, Bucharest - Tulcea.

În perioada 11-15 septembrie 2017 va avea loc la București și Tulcea conferința tematică a Uniunii Internaționale de Geografie ”Schimbări în utilizarea terenurilor, biodiversitate, sănătate și mediu, dezvoltare locală și regională”. Conferința, care este organizată de patru comisii ale U.I.G., va avea loc la Institutul de Geografie al Academiei Române, care este și principalul organizator, alături de Facultatea de Geografie a Universității din București. Ceremonia de deschidere și comunicările în plen se vor susține luni, 11 septembrie 2017, după care se va pleca la Tulcea, unde vor avea loc comunicările pe secțiuni, marți, 12 septembrie 2017. În următoarele două zile, miercuri, 13 septembrie 2017, și joi, 14 septembrie 2017, se vor organiza aplicații de teren în Delta Dunării, respectiv în Dobrogea și pe litoralul Mării Negre.
În vederea participării, trebuia completat formularul de înscriere aflat pe ultima pagină a circularei (care include titlul și rezumatul lucrării) și trimis la adresa igu.tc.2017@geoinst.ro până cel târziu în data de 31 martie 2017. Taxa de participare este 300 EURO (200 EURO pentru cei din țările în curs de dezvoltare) și se putea plăti până la 1 mai 2017 sau cu 50 EURO în plus după această dată. Aplicațiile de teren sunt incluse în taxa de participare. Alte detalii sunt disponibile (în engleză) în circulară.
The IGU Thematic Conference on ”Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development” will be held in Bucharest and Tulcea between 11 and 15 September 2017. The conference is organized by four commissions of the International Geographical Union. The venue of the symposium is the Institute of Geography of the Romanian Academy, which is also the main organizer, together with the Faculty of Geography belonging to the University of Bucharest. The opening ceremony and the plenary paper sessions will take place on Monday, 11 September 2017, after which the participants will leave for Tulcea, where parallel sessions will take place on Tuesday, 12 September 2017. The next two days, 13 September and 14 September 2017, fieldtrips will be organized in the Danube Delta, Dobrudja and the Black Sea Coast.
In order to participate, one should have filled the registration form on the last page of the call (which includes the paper title and abstract) and sent it to igu.tc.2017@geoinst.ro no later than 31 March 2017. The registration fee is 300 EURO (200 EURO for participants from developing countries) and could have been paid until the 1st of May 2017 or later for an extra 50 EURO. The fieldtrips are included in the registration fee. Further details are available in the call.