URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

08-09.03.2018: Conferința Internațională ”Performanța ecologică într-o economie competitivă” PEEC 2018, Bucharest, ASE - Ec. Agro. si Mediu, full paper by 12.02.2018, 300 lei.

15-17.03.2018: ”Riscurile naturale în contextul schimbărilor climatice” / ”Natural Hazards in the Context of Climate Change”, Cluj-Napoca, AIC + GeoRisc, registration by 15.11.2017, free.

15-17.03.2018: ”Apa și aerul, componente ale mediului”/”Air and Water” Conference, Sovata, UBB - Geog., registration by 15.11.2017, 450 lei + 80 lei trip / 150 EURO + 20 EURO trip.

23-24.03.2018: Simpozionul Național al Studenților Geografi, București, UB - CCMESI, abstract by 09.03.2018, 30 lei.

27-28.04.2018: Conferința Națională ”George Vâlsan” / ”George Vâlsan” National Conference, Cluj-Napoca, UBB - Geogr. + EGEA, registration and full paper by 31.03.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

2 mar. 2015

Simpozionul cu participare internațională GeoPreVi 2015, 8-9 mai 2015, București. GeoPreVi 2015 International Symposium, 8-9 May 2015, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geodezie a Universității Tehnice de Construcții București organizează în perioada 8-9 mai 2015 simpozionul cu participare internațională GeoPreVi 2015. Limbile oficiale ale simpozionului sunt engleză și română. Simpozionul include și secțiuni cu privire la achiziția și administrarea informației spațiale sau metode moderne de evidență și evaluare a proprietăților. În prima zi a simpozionului va avea loc și o masă festivă iar în a doua zi a simpozionului se va organiza o excursie tematică.
Cei care doresc să se înscrie la simpozion trebuie să trimită până în data de 2 martie 2015 talonul de participare din invitație și rezumatul lucrării fie la adresa poștală a facultății, fie pe e-mail la geoprevi2015@gmail.com. Lucrarea integrală, de 6 sau 8 pagini, redactată conform modelului, trebuie trimisă la aceeași adresă de e-mail până în 2 aprilie 2015. Taxa de participare la simpozion este de 250 lei (100 lei pentru doctoranzi și 50 lei pentru studenți) și include masa festivă din prima zi. Suma trebuie achitată în contul specificat în invitație până în 13 aprilie 2015. Taxa se poate plăti și ulterior, dar va fi în valoare de 300 lei. Excursia tematică de a doua zi costă încă 100 lei, care trebuie plătiți în același cont până în 15 aprilie 2015. Mai multe detalii sunt disponibile în invitație.
The Faculty of Geodesy within the Bucharest Technical University of Civil Engineering organizes the GeoPreVi 2015 international symposium on 8th and 9th of May 2015. The official languages of the symposium are English and Romanian. The symposium includes sections concerning the acquisition and management of spatial information or modern methods of accounting and valuation of properties. A festive dinner will take place on the first day of symposium while a thematic trip will be organized on the second day.
Those who wish to participate to the symposium must send the registration form available in the invitation and the abstract of their paper either to the postal address of the faculty or by e-mail to geoprevi2015@gmail.com no later than March 2, 2015. The full paper of 6 or 8 pages, set up according to the template, must be submitted to the same e-mail address by April 2, 2015. The fee is 250 lei (100 lei for PhD students, 50 lei for students) and includes the festive dinner on the first day. The amount should be paid in the account specified in the invitation by April 13, 2015. The fee for late registration is 300 lei. The thematic trip will cost an additional 100 lei, payable in the same account no later than April 15, 2015. More details are available in the invitation.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu